בייבי אנד הום - לוגו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
072-2646953
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תקנון

 
תקנון:
הואיל ובייבי אנד הום עוסק מורשה מס' 080624760 (להלן "העסק") מפעיל אתר למכירת מוצרים לתינוקות וכן אביזרי תינוקות מסוגים שונים (להלן "האתר");

והואיל ותקנון זה מופנה לכל משתמשי האתר (שייקראו להלן: "המשתמשים" \ "הרוכשים");

והואיל והמשתמשים מסכימים לכך כי הוראות תקנון זה חלות על השימוש באתר, וכי כל שימוש ו\או גלישה מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה;

כללי:
אתר זה מיועד לשימוש לרכישת מוצרים לבני 18 ומעלה שבבעלותם כרטיס אשראי תקף.
השימוש באתר לצרכים האישיים בלבד ולא מסחריים ו\או סיטונאים.
המשתמש ימסור את פרטיו האישיים בהתאם להוראות האתר.
המשתמש מתחייב לפעול לפי הוראות האתר בתום לב.
מסירת פרטים כוזבים אסורה בהחלט ויראו בה עבירה פלילית עפ"י הוראות חוק העונשין.
העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון, וכי רק התקנון שמופיע באתר במועד הרכישה יחייב את העסק.
השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. העסק אינו נושא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר. העסק לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.
העסק אינו אחראי לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע.
העסק אינו נושא באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים.

מכירה:
העסק מציע באתר מוצרים מסוגים שונים ובכמויות כפי שימצא לנכון בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי בלבד.
העסק יבחר על פי שיקול דעתו את מחיר המוצרים והם יהיו תקפים למועד הצגתם באתר בלבד.
העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות מחיר המוצרים בכל עת.
במקרה ויתברר לעסק כי בשל טעות ו\או תקלה אזל המוצר מהמלאי ו\או הוצג מחיר שגוי, יהיה העסק רשאי לבטל את העסקה ולהשיב לרוכש את התשלום שישלם.

העסק שומר לעצמו את הזכות לערוך מכירות קבוצתיות בהם ישתתף מוצר מסוים, והמחיר יהיה תלוי במספר משתתפים מינימאלי לפי קביעת העסק.

העסק יהיה רשאי לבטל את המכירה במידה ולא בוצעו רכישות במספר המינימאלי ובמקרה כזה הרוכשים לא יחוייבו בתשלום .
כל מכירה באתר תאושר רק לאחר קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי וקבלת אישור להזמנה מהעסק.
ביטול רכישה - ביטול רכישה הינו בהתאם להוראת חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א 2010.
ביטול עסקה ייעשה בכתב בלבד.

משלוח\איסוף עצמי - המחיר אינו כולל דמי משלוח. דמי משלוח יצוינו בנפרד.
אספקת המוצרים תיעשה ע"י העסק או ע"י ספקים אחרים או ע"י מי מטעמם . אספקת המוצרים תיעשה במשלוח או באיסוף עצמי לפי בחירת העסק. בכל מקרה לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת הרכישה.
אספקת המוצר תיעשה בהתאם לכתובת שנמסרה במועד הרכישה בלבד.

מועד אספקת המוצר יהיה בהתאם לאמור בדף המוצר, במידה ולא יצויין מועד מסירה, מועד המסירה יהיה תוך 14 ימי עבודה מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי ואישור ההזמנה ע"י העסק. (ימי עבודה ייחשבו מיום א' עד יום ה' בלבד, ערבי חג וימי שבתון לא ייחשבו כימי עבודה)

איחור במסירה בשל כוח עליון, שביתות השבתות, עיצומים, מלחמה, שריפות שיטפונות וכל סיבה שלחברה אין שליטה עליה , לא יחשבו כאיחור במסירת המוצר ולא יחשבו כהפרת התחייבות של העסק.
במקרה בו יתברר לעסק כי בנסיבות שנוצרו אין באפשרותו באמצעים הרגילים הנהוגים בעסק לספק את המוצר לרוכש והצדדים לא ימצאו פתרון שיהיה מקובל על שני הצדדים, יהיה העסק רשאי לבטל העסקה ולהשיב לרוכש את הכספים ששילם .

אחריות למוצרים:
האחריות למוצרים תינתן ע"י הספקים השונים בהתאם לתעודת אחריות שתסופק עם המוצר.
התמונות להמחשה בלבד
העסק אינו אחראי לתוכן שסופק ע"י צד ג' כדוגמת יבואן ו\או יצרן ו\או ספק.
העסק לא יהיה אחראי לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצריו, וכן לא יהיה אחראי במקרה של נזק למוצר אשר הותקן על ידי המשתמש שלא בהתאם להנחיות.
סמכות שיפוט וברירת הדין:
ברירת הדין בכל הקשור לענייני אתר זה הינה עפ"י הדין הישראלי וסמכות השיפוט המקומית הינה לבית המשפט בירושלים בלבד.